47 محمد فرنود (متولد 1336) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد فرنود (متولد 1336)
نام اثر : جنون مجنون

امضاء: «محمد فرنود» (پایین چپ)
چاپ روی کاغذ
200×135 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1390
تک نسخه


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : جنون مجنون

امضاء: «محمد فرنود» (پایین چپ)
چاپ روی کاغذ
200×135 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1390
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 47 از محمد فرنود به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.