107 محمد فرنود (متولد 1336) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد فرنود (متولد 1336)
نام اثر : سوم خرداد 61- خرمشهر

امضاء: «محمد فرنود» (پایین چپ)
چاپ روی کاغذ عکاسی (دیازک)
120×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1361
تک‌نسخه


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 70,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : سوم خرداد 61- خرمشهر

امضاء: «محمد فرنود» (پایین چپ)
چاپ روی کاغذ عکاسی (دیازک)
120×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1361
تک‌نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 107 از محمد فرنود به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.