88 محمد فرنود (1336) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد فرنود (1336)
نام اثر : پرواز به روشنایی

امضاء: «محمد فرنود» (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی کاغذ
100×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1383


برآورد قیمت : 80 - 60 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 10,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پرواز به روشنایی

امضاء: «محمد فرنود» (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی کاغذ
100×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1383

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 88 از محمد فرنود به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.