52 مریم سالور (متولد 1333) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: مریم سالور (متولد 1333)
نام اثر :

امضاء: «م.سالور 95 M.SalouR 16» (پشت اثر)
ترکیب مواد روی بوم
170×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «م.سالور 95 M.SalouR 16» (پشت اثر)
ترکیب مواد روی بوم
170×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 52 از مریم سالور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.