71 مریم سالور (متولد 1333) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: مریم سالور (متولد 1333)
نام اثر : گل و ‌مرغ
امضا: «م سالور 402 و M. Salour 23» (پشت هر لت)
ترکیب‌مواد روی بوم
دولته‌ای، هر لت 60×200، در مجموع 120×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 420,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 462,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : گل و ‌مرغ امضا: «م سالور 402 و M. Salour 23» (پشت هر لت) ترکیب‌مواد روی بوم دولته‌ای، هر لت 60×200، در مجموع 120×200 سانتیمتر تاریخ اثر: 1402
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 71 از مریم سالور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.