37 مریم سالور (متولد 1333) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: مریم سالور (متولد 1333)
نام اثر : قاصدک شماره 12

امضاء: «م.سالور 96 M.SalouR 17» (پایین چپ)
خاک، کاغذ، آینه، جوهر و قلع روی بوم
130×220 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 32,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : قاصدک شماره 12

امضاء: «م.سالور 96 M.SalouR 17» (پایین چپ)
خاک، کاغذ، آینه، جوهر و قلع روی بوم
130×220 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 37 از مریم سالور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.