60 بهار بهبهانی (متولد 1352) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهار بهبهانی (متولد 1352)
نام اثر : باغ دولت آباد

امضاء: «بهار 1394 Bahar 2015» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
182×137 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : باغ دولت آباد

امضاء: «بهار 1394 Bahar 2015» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
182×137 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 60 از بهار بهبهانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.