9 فلورا فیض بخش (متولد 1335) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: فلورا فیض بخش (متولد 1335)
نام اثر :

امضاء: «فلورا فیض 95/94» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
170×170 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395-1394


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «فلورا فیض 95/94» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
170×170 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395-1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 9 از فلورا فیض بخش به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.