22 فلورا فیض‌بخش (متولد 1335) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: فلورا فیض‌بخش (متولد 1335)
نام اثر : زلال

امضا: «فلورا فیض 97» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
170×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 3000 - 2000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 420,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : زلال

امضا: «فلورا فیض 97» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
170×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 22 از فلورا فیض‌بخش به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.