42 فلورا فیض بخش (متولد 1335) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: فلورا فیض بخش (متولد 1335)
نام اثر : کوچ از مجموعه طردشده ها

امضاء: «فلورا فیض 96» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 19,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : کوچ از مجموعه طردشده ها

امضاء: «فلورا فیض 96» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 42 از فلورا فیض بخش به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.