111 ساناز البرزی (متولد 1365) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: ساناز البرزی (متولد 1365)
نام اثر : بی من مرو از مجموعه کهکشان

امضا: «SanazAlborzi 2023 البرزی» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
92×197 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 280,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 308,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بی من مرو از مجموعه کهکشان

امضا: «SanazAlborzi 2023 البرزی» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
92×197 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 111 از ساناز البرزی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.