3 ساناز البرزی (متولد 1365) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: ساناز البرزی (متولد 1365)
نام اثر : بازم رهان

امضاء: «SanazAlborzi 2018 البرزی» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
205×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 340,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بازم رهان

امضاء: «SanazAlborzi 2018 البرزی» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
205×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 3 از ساناز البرزی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.