2 ساناز البرزی (متولد 1365) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: ساناز البرزی (متولد 1365)
نام اثر : پرشور

اکریلیک روی بوم
100×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 36,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پرشور

اکریلیک روی بوم
100×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 2 از ساناز البرزی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.