31 حسین شاه‌طاهری (متولد 1361) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسین شاه‌طاهری (متولد 1361)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «Shahtaheri 2023» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
188×179 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 440,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 484,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «Shahtaheri 2023» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
188×179 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 31 از حسین شاه‌طاهری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.