109 حسین شاه‌طاهری (متولد 1361) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسین شاه‌طاهری (متولد 1361)
نام اثر : بدون عنوان

اکریلیک روی بوم
200×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 65,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

اکریلیک روی بوم
200×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 109 از حسین شاه‌طاهری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.