116 مجتبی تاجیک (متولد 1345) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: مجتبی تاجیک (متولد 1345)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «تاجیک 96 Tajik 17» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
140×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 35,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «تاجیک 96 Tajik 17» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
140×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 116 از مجتبی تاجیک به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.