47 شهلا حبیبی (متولد 1324) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: شهلا حبیبی (متولد 1324)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «شهلا حبیبی 83» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی مقوا
70×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1383


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 48,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «شهلا حبیبی 83» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی مقوا
70×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1383

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 47 از شهلا حبیبی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.