22 شهلا حبیبی (1324) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: شهلا حبیبی (1324)
نام اثر : از مجموعه صور خیال

امضاء: «شهلا حبیبی 76» (پایین چپ)
ترکیب‌ مواد روی مقوا
100×70 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1376


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 42,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه صور خیال

امضاء: «شهلا حبیبی 76» (پایین چپ)
ترکیب‌ مواد روی مقوا
100×70 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1376

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 22 از شهلا حبیبی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.