29 محمدحسین غلامزاده (متولد 1365) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمدحسین غلامزاده (متولد 1365)
نام اثر : عشق

امضاء: «عشق ۱۳۹۷ 4/5» (روی پایه)
برنز و آهن
77×91×229 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397
شماره 4 از تعداد 5 نسخه


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 130,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : عشق

امضاء: «عشق ۱۳۹۷ 4/5» (روی پایه)
برنز و آهن
77×91×229 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397
شماره 4 از تعداد 5 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 29 از محمدحسین غلامزاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.