40 جمشید بایرامی (متولد 1340) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: جمشید بایرامی (متولد 1340)
نام اثر : نیایش

امضاء: « 1380 .1/1 و امضای هنرمند» (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی کاغذ عکاسی
225×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1380
تک نسخه


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 38,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : نیایش

امضاء: « 1380 .1/1 و امضای هنرمند» (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی کاغذ عکاسی
225×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1380
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 40 از جمشید بایرامی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.