71 محمد سعید نقاشیان (متولد 1356) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد سعید نقاشیان (متولد 1356)
نام اثر : باران

امضا:«نقاشیان 97» (پایین چپ)
اکریلیک و مرکب روی بوم
180×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 42,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : باران

امضا:«نقاشیان 97» (پایین چپ)
اکریلیک و مرکب روی بوم
180×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 71 از محمد سعید نقاشیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.