111 عبدی اسبقی (متولد 1335) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: عبدی اسبقی (متولد 1335)
نام اثر : بدون عنوان

اکریلیک روی بوم
120×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 38,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

اکریلیک روی بوم
120×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 111 از عبدی اسبقی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.