107 عبدی اسبقی (متولد 1335) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: عبدی اسبقی (متولد 1335)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «عبدی اسبقی 01 Abdi Asbaghi 22» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 900 - 700 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 100,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «عبدی اسبقی 01 Abdi Asbaghi 22» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 107 از عبدی اسبقی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.