75 عبدی اسبقی (متولد 1335) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: عبدی اسبقی (متولد 1335)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء:
«عبدی اسبقی 00 Abdi Asbaghi 21» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 110,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء:
«عبدی اسبقی 00 Abdi Asbaghi 21» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 75 از عبدی اسبقی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.