17 حسن روح‌الامین (متولد 1364) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسن روح‌الامین (متولد 1364)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه عصیان

رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
220×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 280,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه عصیان

رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
220×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 17 از حسن روح‌الامین به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.