18 حسن روح‌الامین (متولد 1364) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسن روح‌الامین (متولد 1364)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه عصیان

امضاء: «98 روح الامین» (پایین چپ)
رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
201.5×121 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 3000 - 2000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 360,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه عصیان

امضاء: «98 روح الامین» (پایین چپ)
رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
201.5×121 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 18 از حسن روح‌الامین به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.