41 حسن روح الامین (متولد 1364) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسن روح الامین (متولد 1364)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه عصیان

امضاء: «روح الامین 97» (پایین چپ)
رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
200×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 65,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه عصیان

امضاء: «روح الامین 97» (پایین چپ)
رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
200×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 41 از حسن روح الامین به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.