41 مجتبی رمزی (متولد 1352) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: مجتبی رمزی (متولد 1352)
نام اثر : بدون عنوان

برنز
85×105×75 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398
تک‌نسخه


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 95,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

برنز
85×105×75 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398
تک‌نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 41 از مجتبی رمزی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.