87 مجتبی رمزی (متولد 1352) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: مجتبی رمزی (متولد 1352)
نام اثر : بین‌النهرین از مجموعه کازینو عدن
امضا: «Moji Ramzi 2021 1/9» (روی بدنه)
برنز
67×32×48 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400
شماره 1 از تعداد 9 نسخه

برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 800,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 880,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بین‌النهرین از مجموعه کازینو عدن امضا: «Moji Ramzi 2021 1/9» (روی بدنه) برنز 67×32×48 سانتیمتر تاریخ اثر: 1400 شماره 1 از تعداد 9 نسخه
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 87 از مجتبی رمزی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.