102 شیده تامی (متولد 1341) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: شیده تامی (متولد 1341)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «شیده تامی 97» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
135×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 100,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «شیده تامی 97» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
135×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 102 از شیده تامی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.