24 شیده تامی (متولد 1341) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: شیده تامی (متولد 1341)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «شیده تامی 79» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
90×149.5 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1379


برآورد قیمت : 900 - 700 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 180,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «شیده تامی 79» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
90×149.5 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1379

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 24 از شیده تامی (متولد 1341) به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.