29 محسن کیانی (متولد 1349) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: محسن کیانی (متولد 1349)
نام اثر : در جستجوی سیمرغ

امضا:«کیانی 17/12/18» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
105×165 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 95,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : در جستجوی سیمرغ

امضا:«کیانی 17/12/18» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
105×165 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 29 از محسن کیانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.