60 محسن کیانی (متولد 1349) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: محسن کیانی (متولد 1349)
نام اثر : من، عطار و دنياى پرندگان

امضا:«کیانی 2019/04/19» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
129×199 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 100,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : من، عطار و دنياى پرندگان

امضا:«کیانی 2019/04/19» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
129×199 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

درباره اثر

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 60 از محسن کیانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.