90 جلال الدین مشمولی (متولد 1356) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: جلال الدین مشمولی (متولد 1356)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه گلدان‌ها

امضاء: «Mashmooli 2019» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
210×190 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 120,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه گلدان‌ها

امضاء: «Mashmooli 2019» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
210×190 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 90 از جلال الدین مشمولی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.