12 جلال‌الدین مشمولی (متولد 1356) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: جلال‌الدین مشمولی (متولد 1356)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه حسرت
امضا: «mashmooli 2023» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
دولته‌ای، لت راست 200×200، لت چپ 160×200، در مجموع 360×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

برآورد قیمت : 300 - 200 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 380,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 418,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه حسرت امضا: «mashmooli 2023» (پایین راست) اکریلیک روی بوم دولته‌ای، لت راست 200×200، لت چپ 160×200، در مجموع 360×200 سانتیمتر تاریخ اثر: 1402
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 12 از جلال‌الدین مشمولی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.