40 جلال‌الدین مشمولی (متولد 1356) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: جلال‌الدین مشمولی (متولد 1356)
نام اثر : حسرت

امضا: «Mashmooli 2023» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×250 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402


برآورد قیمت : 2000 - 1500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 240,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : حسرت

امضا: «Mashmooli 2023» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×250 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 40 از جلال‌الدین مشمولی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.