67 حجت شکیبا (متولد 1328) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: حجت شکیبا (متولد 1328)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «شکیبا» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
90×90 سانتیمتر
تاریخ اثر: حدود 1355


برآورد قیمت : 2000 - 1500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 650,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «شکیبا» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
90×90 سانتیمتر
تاریخ اثر: حدود 1355

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 67 از حجت شکیبا به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.