113 حجت شکیبا (متولد 1328) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: حجت شکیبا (متولد 1328)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «شکیبا 1355» (پایین چپ)
گواش روی مقوا
44×64 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1355
- ا ثر حاضر در کتاب «نقاشی‌های شکیبا» (ص 46) به کوشش منیژه میرعمادی، انتشارات منیژه میرعمادی (1371) به چاپ رسیده است.

برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «شکیبا 1355» (پایین چپ) گواش روی مقوا 44×64 سانتیمتر تاریخ اثر: 1355 - ا ثر حاضر در کتاب «نقاشی‌های شکیبا» (ص 46) به کوشش منیژه میرعمادی، انتشارات منیژه میرعمادی (1371) به چاپ رسیده است.
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 113 از حجت شکیبا به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.