88 حجت شکیبا (متولد 1328) سایر آثار
نوزدهمین حراج تهران حراج بهمن 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: حجت شکیبا (متولد 1328)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «54 شکیبا Shakiba» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
87×73 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1354
- ا ثر حاضر در کتاب «نقاشی‌های شکیبا» (ص 47) به کوشش منیژه میرعمادی، انتشارات منیژه میرعمادی (1371) به چاپ رسیده است.


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «54 شکیبا Shakiba» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
87×73 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1354
- ا ثر حاضر در کتاب «نقاشی‌های شکیبا» (ص 47) به کوشش منیژه میرعمادی، انتشارات منیژه میرعمادی (1371) به چاپ رسیده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 88 از حجت شکیبا به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.