75 جمال‌الدین طبسی‌نژاد (متولد 1333) سایر آثار
نوزدهمین حراج تهران حراج بهمن 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: جمال‌الدین طبسی‌نژاد (متولد 1333)
نام اثر : دهکده دیهوکه

امضا: «طبسی‌نژاد 1402» (پایین چپ)
رنگ‌روغن و کاهگل روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 360,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 396,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : دهکده دیهوکه

امضا: «طبسی‌نژاد 1402» (پایین چپ)
رنگ‌روغن و کاهگل روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 75 از جمال‌الدین طبسی‌نژاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.