43 مکرمه قنبری (1384-1307) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: مکرمه قنبری (1384-1307)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا:«مکرمه» (پایین چپ)
گواش روی فیبر
90×105 سانتیمتر
تاریخ اثر: حدود دهه 1370


برآورد قیمت : 900 - 700 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 80,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا:«مکرمه» (پایین چپ)
گواش روی فیبر
90×105 سانتیمتر
تاریخ اثر: حدود دهه 1370

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 43 از مکرمه قنبری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.