44 محمدرضا منزه (متولد 1324) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمدرضا منزه (متولد 1324)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا:«1400/11/27 MONAZAH» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
150×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا:«1400/11/27 MONAZAH» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
150×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 44 از محمدرضا منزه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.