47 آرمان استپانیان (متولد 1335) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: آرمان استپانیان (متولد 1335)
نام اثر : بالکن

امضاء: « 2019 1/1» (پایین راست)
چاپ دیجیتال روی بوم
95×141 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398
تاریخ چاپ: 1401
تک‌نسخه


برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 80,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بالکن

امضاء: « 2019 1/1» (پایین راست)
چاپ دیجیتال روی بوم
95×141 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398
تاریخ چاپ: 1401
تک‌نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 47 از آرمان استپانیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.