166 آرمان استپانیان (متولد 1335) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: آرمان استپانیان (متولد 1335)
نام اثر : قماربازها (بر اساس اثر پل سزان با همين نام)

امضاء: «Arman 5/7 2008» انگليسي (پايين چپ)
چاپ ديجيتال روي بوم
102×75 سانتي متر
تاریخ اثر:1387
شماره 5 از تعداد 7 نسخه


برآورد قیمت : 7 - 5 میلیون تومان

رقم نهایی فروش: 7,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : قماربازها (بر اساس اثر پل سزان با همين نام)

امضاء: «Arman 5/7 2008» انگليسي (پايين چپ)
چاپ ديجيتال روي بوم
102×75 سانتي متر
تاریخ اثر:1387
شماره 5 از تعداد 7 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 166 از آرمان استپانیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.