33 شاه‌پری بهزادی (متولد 1351) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: شاه‌پری بهزادی (متولد 1351)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه هفت دایره‌

امضا: « شاه‌پری بهزادی 1401» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
140×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 1600 - 1200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 240,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه هفت دایره‌

امضا: « شاه‌پری بهزادی 1401» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
140×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 33 از شاه‌پری بهزادی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.