49 مهتا معینی (متولد 1346) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: مهتا معینی (متولد 1346)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه تناسخ

امضا:«MAHTA.2019 مهتا» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
150×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 150,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه تناسخ

امضا:«MAHTA.2019 مهتا» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
150×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 49 از مهتا معینی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.