44 مهتا معینی (متولد 1346) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: مهتا معینی (متولد 1346)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «MAHTA.2023 مهتا» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
سه‌لته‌ای، در مجموع 350×155 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

برآورد قیمت : 300 - 200 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 240,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 264,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «MAHTA.2023 مهتا» (پایین چپ) اکریلیک روی بوم سه‌لته‌ای، در مجموع 350×155 سانتیمتر تاریخ اثر: 1402
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 44 از مهتا معینی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.