65 نیلوفر رهنما (متولد 1354) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: نیلوفر رهنما (متولد 1354)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «نیلوفر رهنما 2024» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
دولته‌ای، هر لت 80×121، در مجموع 160×121 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1403

برآورد قیمت : 300 - 200 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 380,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 418,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «نیلوفر رهنما 2024» (پایین چپ) رنگ‌روغن روی بوم دولته‌ای، هر لت 80×121، در مجموع 160×121 سانتیمتر تاریخ اثر: 1403
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 65 از نیلوفر رهنما به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.