73 بهزاد شیشه‌گران (متولد 1331) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهزاد شیشه‌گران (متولد 1331)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «بهزاد شیشه‌گران 1402» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
دولته‌ای، هر لت 100×100، در مجموع 200×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 500,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 550,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «بهزاد شیشه‌گران 1402» (پایین چپ) اکریلیک روی بوم دولته‌ای، هر لت 100×100، در مجموع 200×100 سانتیمتر تاریخ اثر: 1402
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 73 از بهزاد شیشه‌گران به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.