98 بهزاد شیشه‌گران (متولد 1331) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهزاد شیشه‌گران (متولد 1331)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «بهزاد شیشه‌گران 1401» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
دو‌لته‌ای، هر لت 85×120، در مجموع 170×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 4000 - 3000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 300,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «بهزاد شیشه‌گران 1401» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
دو‌لته‌ای، هر لت 85×120، در مجموع 170×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 98 از بهزاد شیشه‌گران به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.